Arenguseminar 2019. aastal

Iga-aastane sügisseminar toimub 19.–20. oktoobril. Seminaril käsitleme tervisliku ja ohutu töökeskkonnaga seotud teemasid. Oluline on teada ja osata näha, millised ohutegurid võivad esineda töötaja töökeskkonnas ja kuidas need mõjutavad tervist. Mida saab teha, et töökeskkond oleks tervislik ja ohutu? Kuid räägime ka metsanduse arengukava aastani 2030 projekti hetkeseisust. Samuti anname ülevaate EAKLi VIII kongressil otsustatust.

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress